<span style="color:#000000">Celem programu PROFNET jest wzmocnienie i integracja sektora organizacji pozarządowych realizujących profilaktykę uzależnień.</span>

Indywidualna oferta dla organizacji prowadzących profilaktykę

Proponujemy organizacjom skorzystanie z bezpłatnych form wsparcia, oferowanych w programie Profnet, których celem jest usprawnienie działania pojedynczych organizacji oraz wpływ na funkcjonowanie całego sektora NGO realizujących profilaktykę.

  • superwizja – sfinansowanie superwizji zespołu realizatorów, prowadzonej przez wskazanego przez organizację (lub wybranego z listy) superwizora
  • audyt prawny – pomoc w przeprowadzeniu audytu zgodności funkcjonowania organizacji z obowiązującymi przepisami
  • ewaluacja – pomoc w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ewaluacji realizowanych programów
  • wpis do systemu rekomendacji – jeśli organizacja prowadzi własne, autorskie programy, proponujemy pomoc w uzyskaniu wpisu do krajowej Bazy programów rekomendowanych
  • w dalszych etapach programu prowadzone będą także szkolenia dla realizatorów profilaktyki.

Prosimy o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w programie ⇢

Udział w projekcie jest bezpłatny dzięki współfinansowaniu z Funduszy EOG, w ramach programu Obywatele dla Demokracji oraz z funduszy własnych Fundacji Praesterno.

Skip to content