<span style="color:#437fa4">Wsparcie w ewaluacji prowadzonych programów </span>

Właściwie zaplanowana, przeprowadzona i udokumentowana ewaluacja może mieć kluczowe znaczenie dla celów programu, które powinny nie tylko odpowiadać jego założeniom, ale też być skonstruowane w sposób umożliwiający zbadanie stopnia ich osiągnięcia.

Ewaluacja jest obecnie standardem, służącym zarówno rozwojowi organizacji jak i spełnieniu wymogów instytucji dotujących lub upowszechniających programy.

W ramach Profnetu proponujemy organizacjom realizującym działania profilaktyczne konsultacje w zakresie planowanych bądź prowadzonych przez nie ewaluacji.
Konsultacje mogą dotyczyć:

  • diagnozy zasobów potrzebnych do przeprowadzenia ewaluacji;
  • planowania i projektowania ewaluacji;
  • podjęcia decyzji czy prowadzić ewaluację samodzielnie czy zlecić ją na zewnątrz;
  • definiowania wskaźników;
  • doboru technik i narzędzi ewaluacyjnych;
  • tworzenia harmonogramu ewaluacji;
  • monitorowania przebiegu ewaluacji;
  • raportowania i formułowania rekomendacji.

Planujemy wsparcie około 100 organizacji, dla których przewidziane jest po 3 godziny konsultacji. Prosimy starannie przemyśleć zakres konsultacji!

Dodatkowe konsultacje są możliwe w ramach pomocy przy składaniu wniosku o wpis do bazy programów rekomendowanych.

Zobacz także:

O systemie rekomendacji programów profilaktycznych
Pomoc w uzyskaniu wpisu do Systemu
Podręcznik ewaluacji
Artykuły nt. ewaluacji w bazie wiedzy

Skip to content