Raport z badania sektora organizacji prowadzących profilaktykę

W ramach projektu PROFNET, przeprowadziliśmy badanie potrzeb szkoleniowych organizacji
pozarządowych zajmujących się profilaktyką.

203 organizacje zostały zrekrutowane do badania:

  • 173 organizacje zostały wylosowane z interaktywnej bazy organizacji prowadzących działalność profilaktyczną, prezentowanej w portalu PROFNET na stronie profnet.org.pl/baza. Ta baza została skonstruowana w oparciu o dane zebrane we wcześniejszym etapie projektu PROFNET (docelowo interaktywna baza będzie liczyć 1000 NGO z branży profilaktyki uzależnień),
  • 30 organizacji włączono do badań na skutek ich wcześniejszego zgłoszenia się do oferowanych w projekcie PROFNET form wsparcia.

Zastosowana procedura doboru organizacji do badań pozwala – z jednej strony – na poznanie potrzeb szkoleniowych organizacji na podstawie ich próby losowej (N=173 NGO), z drugiej strony na ujawnienie potrzeb szkoleniowych tej grupy organizacji, która realnie będzie korzystać ze wsparcia oferowanego w projekcie (N=30 organizacji zgłoszonych już do projektu).

Badania były prowadzone metodą CATI w okresie między 15 sierpnia 2014 r. a 5 września 2014 r. Realizatorem badań było Biuro Badań Społecznych OBSERWATOR, firma wybrana w procedurze rozeznania rynku, w rozumieniu Podręcznika dla Wnioskodawców i Grantobiorców wydanego w programie Obywatele dla demokracji.

Respondenci – reprezentanci badanych organizacji – otrzymywali upominek, książkę Psychoterapia skoncentrowana na schematach (autorzy: Rafaeli Eshkol, Bernstein David P., Young Jeffrey). Książka została przekazana respondentom po zakończeniu badań w terenie.

Pobierz raport z badań (PDF, 4,9 MB).

Udostępniamy również zanonimizowaną bazę danych z badania potrzeb szkoleniowych 203 organizacji oraz słownik do niej (oba pliki w formacie MS Excel).

Skip to content