Profnet. Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących profilaktykę uzależnień. Młodzieżowa profilaktyka uzależnień i profilaktyka zachowań ryzykownych

Profnet – portal efektywnej profilaktyki

Tematyką serwisu jest skierowana do młodzieży profilaktyka uzależnień i profilaktyka zachowań ryzykownych. Znajdą tu państwo m.in. materiały nt. koncepcji i podstaw teoretycznych profilaktyki, informacje o programach profilaktycznych i ich ewaluacji, artykuły o ludziach i organizacjach pracujących „w terenie”.

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych zasobów:

Projekt powstał dzięki finansowaniu z Funduszy EOG, w ramach programu Obywatele dla Demokracji oraz z funduszy Fundacji Praesterno.

Dziękujemy Fundacji Batorego oraz Fundacji Dzieci i Młodzieży za pomoc w realizacji projektu

Informacja i nauka
Działania upowszechniające i zwiększające zaangażowanie organów decyzyjnych
  • promocja branży i skutecznych programów profilaktycznych poprzez publikacje na stronach Profnetu i w kwartalniku „Serwis Informacyjny NARKOMANIA”
  • organizacja konferencji i paneli tematycznych
  • dotarcie do otoczenia instytucjonalnego organizacji, zwłaszcza do decydentów odpowiedzialnych za finansowanie programów, z wiedzą o organizacjach pozarządowych prowadzących profilaktykę uzależnień, programach o sprawdzonej skuteczności i bazie programów rekomendowanych.

Skip to content