<span style="color:#000000"> Wiedza o sektorze organizacji prowadzących działania profilaktyczne</span>

Według opracowania Klon/Jawor z 2012 r., w Polsce ok 3,6 tys. organizacji pozarządowych deklaruje ochronę zdrowia jako podstawowy rodzaj swojej działalności. Z kolei w bazie internetowej na stronie ngo.pl w kategorii „przeciwdziałanie uzależnieniom” występuje niemal 4 tys. organizacji.

Nie wiadomo jednak, ile organizacji rzeczywiście prowadzi działania profilaktyczne.

W ramach Profnetu przeprowadziliśmy badanie tego sektora, w którego efekcie powstała baza adresowa ponad 1000 organizacji i ich wydzielonych placówek.

Informacjom w bazie adresowej towarzyszy ogólna charakterystyka organizacji prowadzących profilaktykę.
Przeprowadziliśmy również szczegółowy audyt 200 organizacji, którego wyniki prezentujemy w Raporcie z badania potrzeb szkoleniowych.

Jest to podstawa do działań, mających na celu poprawę funkcjonowania organizacji oraz aktywizację współpracy zarówno wewnątrz sektora, jak i pomiędzy NGO a organami decyzyjnymi.

Prezentujemy też materiały z paneli i konferencji tematycznych.

Skip to content