Baza wiedzy

BAZA WIEDZY

Profilaktyka to świadome działanie (…) mające na celu zapobieganie różnorodnym problemom zanim one wystąpią.
Profilaktyka z definicji jest działaniem uprzedzającym a nie naprawczym.

zobacz artykuł nt. definicji profilaktyki

CZYTELNIA
Wybór artykułów z prasy branżowej
Ludzie, programy, akcje – wywiady i reportaże
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH➲
związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz z programami profilaktycznymi

WYDAWNICTWO➲
PODRĘCZNIK EWALUACJI
UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE
Rekomendowane programy profilaktyki uzależnien
SERIWS INFORMACYJNY NARKOMANIA
MULTIMEDIA➲
Programy Rekomendowane: serwis pokonferencyjny
RETRANSMISJA Webinarium nt. opisu ewaluacji we wnioskach
RETRANSMISJA Webinarium nt. zmian w przepisach prawnych
SEMINARIUM nt. podstaw teoretycznych zawodu profilaktyka

WIEDZA O SEKTORZE
System Rekomendacji Programów Profilaktycznych
Charakterystyka organizacji realizujących profilaktykę
Raport z badania nt. potrzeb szkoleniowych NGO
Baza NGO

Skip to content