webinarium-prawne

Witamy na stronie webinarium:
Zmiany w przepisach prawnych, które weszły w życie w 2015 lub zaczną obowiązywać w 2016 r.

ZOBACZ RETRANSMISJĘ →

PROGRAM
UCZESTNICY
Jan Latkowski – prawnik. Członek zarządu Fundacji Praesterno, w której zajmuje się zarządzaniem sprawami finansowymi, administracyjnymi i prawnymi fundacji. W Fundacji rozwija również programy edukacyjne dla organizacji pozarządowych zajmującym się przeciwdziałaniom uzależnieniom.

Julia Kluczyńska – prawnik. Specjalizuje się w regulacjach prawnych związanych z organizacjami pozarządowymi. Doradzało ponad 200 organizacjom pozarządowym z całej Polski. Ukończyła Uniwersytet Warszawski, Środkowoeuropejski Uniwersytet w Budapeszcie (CEU) a obecnie pracuje nad pracą doktorską dotyczącą fundacji w Szkole Głównej Handlowej.

Przemysław Żak – prawnik. Założyciel i członek zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka. Specjalizuje się w prawie dotyczącym organizacji pozarządowym i dostępie do informacji publicznej. Członek Stowarzyszenia Sieć Obywatelska – Watchdog Polska.

1. Dane osobowe

0d stycznia 2015 nie ma już obowiązku posiadania w organizacji osoby pełniącej rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Uczestnicy porozmawiają o tym, czy posiadanie własnego ABI to rozwiązanie interesujące dla organizacji, jakie z tym wiążą się ułatwienia oraz jaka odpowiedzialność spoczywa na ABI. Przypomną również o obowiązkowych dokumentach – polityce ochrony danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz o obowiązku bezwzględnej rejestracji zbiorów danych zawierających dane wrażliwe.

2. Współpraca na podstawie umów zlecenie ze współpracownikami

Od stycznia 2016 r. weszły w życie zmiany dotyczące oskładkowania umów zlecenie. Omówione zostaną ryzyka prawne i finansowe dla zleceniodawców oraz możliwe warianty ich ograniczenia.

3. Działalność pożytku publicznego

W 2016 r. przyjęto szereg zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zaprezentowane zostaną nowe regulacje dotyczące kampanii pozyskiwania 1% oraz sprzedaży rzeczy darowanych.

4. Zmiany dotyczące stowarzyszeń

W 2015 r. została przyjęta nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach wprowadzająca szereg istotnych zmian ważnych nie tylko dla podmiotów funkcjonujących obecnie w formie stowarzyszenia, ale też dla innych zainteresowanych wykorzystaniem tej formy prawnej do rozwoju pomysłów lub planów w działalności społecznej.
Prowadzący poinformują, kiedy wejdą w życie nowe przepisy, jakie zmiany w statutach powinny wprowadzić stowarzyszenia zarejestrowane w KRS oraz na czym polegają stowarzyszenia zwykłe – jakie mają prawa i jak członkowie stowarzyszenia zwykłego odpowiadają za jego zobowiązania.

5. Uwarunkowanie prawne funkcjonowania lokali, w których prowadzone są placówki wsparcia dziennego.

Przedmiotem prezentacji będą: definicja placówki wsparcia dziennego, formy placówek, konsekwencje niedostosowania lokali do nowych przepisów.

LINKI:
nowe przepisy dla stowarzyszeń: tekst nowelizacjiz wyszczególniononymi zmianami
ujednolicony tekst ustawy prawo o stowarzyszeniach
infografika serwisu NGO.pl

Skip to content