Seminarium PPMPS

Seminarium poświęcone analizie realizacji w latach 1994-2014 Programu Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej

Seminarium poświęcone sztandarowemu programowi profialktycznemu Fundacji Presterno. Program realizowany jest od 20 lat i znalazł sie na europejskiej liście dobrych praktyk EDDRA.
Poniżej lista wystąpień oraz ich treść do pobrania.

Referent
Tytuł wystąpienia
Urszula Stajak Program Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej w latach 1994 – 2016 w oczach jego realizatora | pdf>>
Tomasz Kowalewicz Podstawy naukowe Programu Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej | pdf>>
Tomasz Kowalewicz Ewaluacja Programu Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej | pdf>>
Tomasz KowalewiczProgram Profilaktyka Młodzieżowej Patologii Społecznej w europejskiej bazie dobrych praktyk Exchange on Drug Reduction Action (EDDRA) | pdf>>
Jan LatkowskiŹródła finansowania Programu Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej w latach 1994 - 2014 | pdf>>
Filip Nawara Rola Internetu w realizacji Programu Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej | pdf>>
Jan LatkowskiUprawnienia wynikające z uzyskania przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego oraz plany rozpoczęcia działalności gospodarczej w roku 2016. | pdf>>

Skip to content