Wykaz aktów prawnych których znajomość jest przydatna w prowadzeniu organizacji realizujących profilaktykę

Ponadto, do zagadnień związanych z działalnością profilaktyczną odnoszą się zapisy m.in. następujących programów rządowych:

Skip to content