Opis programu

Celem Profnetu jest zwiększenie efektywności profilaktyki prowadzonej w Polsce, przez upowszechnienie dobrych praktyk i wiedzy o skutecznych oddziaływaniach

Strona powstała w ramach programu wsparcia dla organizacji pozarządowych realizujących profilaktykę. O całym programie można dowiedzieć się na stronie archiwalnej.

Kontynuowane działania:

Informacja i nauka
Działania upowszechniające i nastawione na zaangażowanie organów decyzyjnych
  • promocja branży i skutecznych programów profilaktycznych poprzez publikacje na stronach Profnetu i w kwartalniku „Serwis Informacyjny NARKOMANIA”
  • udostępnienie materiałów multimedialnych w Bazie wiedzy
  • dotarcie do otoczenia instytucjonalnego organizacji, zwłaszcza do decydentów odpowiedzialnych za finansowanie programów, z wiedzą o organizacjach pozarządowych prowadzących profilaktykę uzależnień, programach o sprawdzonej skuteczności i bazie programów rekomendowanych.

Skip to content