Ludzie, programy, akcje

Ludzie, programy, akcje

W WADOWICACH O PROFILAKTYCE

Organizatorzy konferencji „Systemowość działań profilaktycznych i wychowawczych jako odpowiedź na zachowania problemowe uczniów”, ...

MAM W SOBIE BUNTOWNIKA

Rozmowa z Dawidem Droździkowskim - psychologiem, nauczycielem, socjoterapeutą, członkiem Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ...

SEKSUALIZACJA MŁODZIEŻY – WYZWANIE DLA NAS WSZYSTKICH

Grzegorz Paź – magister pedagogiki, wiceprezes Fundacji Homo Homini im. Karola de Foucauld, ...

W szponach smartfona

Rozmowa z drem Maciejem Dębskim – adiunktem w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa ...

PROFILAKTYKA DOKONUJE SIĘ WE WSPÓLNOCIE

Rozmowa z prof. Krzysztofem Wojcieszkiem – specjalistą w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych. Krzysztof ...

Profilaktyka na wuefie

Rozmowa z Rafałem Kubackim – znanym judoką, wielokrotnym medalistą, trzykrotnym mistrzem świata, olimpijczykiem, ...

Wartość społecznego zaangażowania

Rozmowa z prof. Iwoną Niewiadomską – Kierownikiem Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej w Instytucie psychologii ...

W zgodzie ze sobą

Rozmowa z Robertem Burdalskim – pedagogiem, specjalistą z zakresu organizacji pomocy społecznej, realizatorem ...
Loading...
Skip to content