Ludzie, programy, akcje

Ludzie, programy, akcje

W poszukiwaniu ojca

Rozmowa z Januszem Sukiennikiem - specjalistą ds. projektów społecznych w Caritas Polska, autorem ...
Czytaj Dalej

Siła Dialogu Motywującego

Rozmowa z Robertem Rejniakiem, specjalistą psychoterapii uzależnień, pedagogiem, ekspertem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania ...
Czytaj Dalej

Profilaktyka może być optymistyczna

Rozmowa z Radosławem Nowakiem, kierownikiem działu profilaktyki w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, współzałożycielem ...
Czytaj Dalej

Tworzenie przyjaznej przestrzeni

Agnieszka Skrzypczak, członkini zarządu Fundacji Zmian Społecznych „Kreatywni” w Gdyni opowiada o sąsiedztwie ...
Czytaj Dalej

Dobry lider, mistrz i nauczyciel…

...wychował wiele osób większych od siebie -- rozmowa z Zygmuntem Medowskim, przewodniczącym gdańskiego ...
Czytaj Dalej

Przejrzeć się w społecznym lustrze

Rozmowa z Robertem Rutkowskim, przewodniczącym Mazowieckiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót ...
Czytaj Dalej

Opowiedz mi o swojej rodzinie

Rozmowa z Beatą Jarosz, autorką i realizatorką licznych programów profilaktycznych wrocławskiego oddziału Towarzystwa ...
Czytaj Dalej

Profilaktyka to nie festyn

Wywiad z Marcinem Sochockim, dyrektorem Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego MONAR, socjologiem, autorem licznych publikacji oraz ...
Czytaj Dalej
Skip to content