Podręcznik ewaluacji programów profilaktycznych

Ewaluacja krok po kroku. Podręcznik

Ewaluacja krok po kroku. Podręcznik ewaluacji wewnętrznej programów profilaktycznych jest rodzajem poradnika składającego się z dwóch części. Część pierwsza: ABC ewaluacji programów profilaktycznych zawiera ogólne wprowadzenie w tytułowe zagadnienia, część druga: Ewaluacja krok po kroku jest poświęcona praktyce planowania i prowadzenia ewaluacji. Ze wstępu autorki:


W niniejszym podręczniku koncentruję się przede wszystkim na potrzebie i możliwościach prowadzenia ewaluacji własnych programów. Podręcznik pisany jest bowiem z myślą o niewielkich organizacjach, zajmujących się tworzeniem i realizowaniem programów profilaktycznych. Stawia sobie za cel udzielenie odpowiedzi na szereg pytań praktycznych, pokazanie sprawdzonych i dostępnych dla każdej organizacji metod i narzędzi. Jednocześnie mam nadzieję, że podręcznik przyczyni się do szerszego spojrzenia na ewaluację, zobaczenia jej wielu istotnych funkcji. Ewaluacja, bowiem to nie tylko końcowa ocena wartości programu. Ewaluacja to również, a może przede wszystkim, towarzysząca projektom pragmatyczna refleksja – myślenie i działanie na rzecz zwiększania sprawstwa i sensu.

O Autorce

Pobierz publikację (PDF)

Skip to content