Komitet Sterujący

W skład Komitetu Sterującego wchodzą:

Jan Latkowski
Prawnik (Uniwersytet Warszawski, 1980) specjalizujący się w zakresie ekonomii społecznej
(studia podyplomowe Uniwersytet Warszawski 2012-2013), w tym w zarządzaniu projektami społecznymi i badawczymi, m.in. współfinansowanymi w ramach funduszy UE i tzw. „mechanizmu norweskiego”.
Od roku 1994 członek Zarządu Fundacji Praesterno, odpowiedzialny bądź współodpowiedzialny za wdrożenie i rozliczenie z donatorami kilkuset projektów społecznych Fundacji.
Członek Komisji Rewizyjnej Federacji Inicjatyw Oświatowych.
W Komitecie Sterującym reprezentuje Fundację Praesterno.Anna Szuster
Dr habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku pracy nauczyciela akademickiego związana z Wydziałem Psychologii UW. Wykłada psychologię społeczną, prowadzi seminaria magisterskie i doktorskie z zakresu psychologii społecznej i osobowości. Jest członkiem European Association of Social Psychology oraz członkiem założycielem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej.

Od lat osiemdziesiątych kieruje badaniami nad uwarunkowaniami motywacji i zachowań prospołecznych. Jest autorką syntezy licznych danych empirycznych, zaprezentowanej w monografii W poszukiwaniu źródeł ludzkiego altruizmu (2005), wyróżnionej nagrodą Ministra NiSzW, a także współautorką zbioru O różnych obliczach altruizmu (2007) oraz popularno-naukowej publikacji Rozmowy o rozwoju osobowym (2014). Obecnie realizuje badania nad zjawiskiem przyjmowania perspektywy innych ludzi jego konsekwencjami społecznymi i poznawczymi. W najnowszych pracach badawczych podjęła problematykę cyberprzemocy i oddziaływań ukierunkowanych na jej ograniczanie. Jej efektem jest współautorska książka „Cyberprzemoc. O zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów”.Anna Kuciak
Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii.

W Komitecie Sterującym reprezentuje PTZN.


Anna Radomska
Kierownik Działu Profilaktyki i Edukacji Publicznej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

W Komitecie Sterującym reprezentuje KBPN.Tomasz Kowalewicz
Dyrektor Programu


Zobacz też Regulamin Prac Komitetu Sterującego

Skip to content