Otoczenie instytucjonalne organizacji

Otoczenie instytucjonalne organizacji

Dobrze prowadzona profilaktyka wpływa nie tylko na życie jednostki, ale i całej społeczności.

Pod pojęciem „otoczenia instytucjonalnego organizacji” rozumiemy ogół instytucji współpracujących z organizacjami i finansujących ich działania, czyli przede wszystkim — ale nie wyłącznie — organy administracji rządowej i samorządowej oraz ich jednostki organizacyjne.

Celem naszych działań, nakierowanych na potrzeby tych instytucji, jest wypromowanie idei profilaktyki prowadzonej według odpowiednich standardów oraz dostarczenie decydentom wiedzy niezbędnej do wspierania skutecznych programów profilaktycznych.

Zachęcamy do zapoznania z efektami debat regionalnych prowadzonych przez nasz zespół w 8 miastach w Polsce, z udziałem przedstawicieli samorządów, instytucji państwowych oraz organizacji pozarządowych.

Skip to content