<span style="color:#000000">Podstawa programowa szkolenia do zawodu profilaktyka</span>

Celem działania jest opracowanie podstawy programowej kształcenia osób, które chcą profesjonalnie zajmować się profilaktyką uzależnień (zachowań ryzykownych).
Prace merytoryczne rozpoczęły się w czerwcu 2014 roku Seminarium inaugurującym prace nad podstawą programową.

3 listopada 2014 roku odbyło się kolejne spotkanie ekspertów uczestniczących w Seminarium, którego efektem jest dokument pn. Podstawa programowa szkolenia przygotowującego do pracy w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych wersja robocza

Podstawa programowa stanie się bazą do stworzenia mającego charakter pilotażu szkolenia przygotowującego do pracy w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych.
Wyniki ewaluacji pilotażu szkolenia i poddanie podstawy programowej pod dyskusję środowiskową pozwolą zaproponować ostateczną wersję podstawy programowej.

Zobacz
materiały z Seminarium inaugurującego prace
roboczą wersję Podstawy programowej szkolenia
Artykuł nt. prac nad podstawą programową

Skip to content