<span style="color:#437fa4">Wpis do systemu rekomendacji</span>

Założeniem Systemu rekomendacji programów profilaktycznych jest upowszechnianie i promocja programów profilaktycznych o sprawdzonej skuteczności. Powstał on przy współpracy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Instytutem Psychiatrii i Neurologii oraz Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Profnet oferuje wsparcie przy aplikowaniu do bazy programów rekomendowanych, co z jednej strony ma na celu bezpośrednią pomoc w promocji dobrych programów profilaktycznych, ich autorów i realizatorów, a z drugiej posłuży zwiększeniu dostępności programów i poszerzeniu samej bazy.

Zakres wsparcia pozostaje do uzgodnienia. Obejmuje ono konsultacje w kwestiach formalnych, np. przy przygotowaniu dokumentacji rekomendacyjnej, jak i zagadnienia merytoryczne, obejmujące m.in. planowanie i prowadzenie ewaluacji.

Program PROFNET zapewnia sfinansowanie średnio 15 godzin konsultacji dla 30 programów, których realizatorzy chcą ubiegać się o wpis do bazy programów rekomendowanych.

Więcej o Systemie rekomendacji

Skip to content