Samorządy i NGO – współpraca międzysektorowa w profilaktyce uzależnień

Jednym z filarów funkcjonowania organizacji pozarządowych jest współpraca z samorządami. Debaty regionalne mają sprzyjać dobrej komunikacji w tej współpracy.

Debaty regionalne – współpraca międzysektorowa w profilaktyce uzależnień

Jak dotąd nie ma powszechnej zgody co do tego, czym jest profilaktyka uzależnień, a finansowane pod tym hasłem działania są bardzo różnorodne. Stąd pomysł na przeprowadzenie debat otwierających forum wymiany informacji między reprezentantami samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych prowadzących działania klasyfikowane jako profilaktyka uzależnień.
Uczestnictwo w debatach przedstawicieli obu sektorów pozwala na całościowe ujęcie problemu działalności profilaktycznej, uwzględniające zarówno specyfikę lokalną, jak i zagadnienia systemowe.

Ostatnie spotkanie odbyło się w Lublinie. Poniżej podsumowanie liczbowe debat:

MiejsceDataPrzedstawiciele administracjiPrzedstwiciele NGOProgram
Warszawa27 marca 2015 r.1318zobacz program (PDF) »
Wrocław10 kwietnia 2015 r.1519zobacz program (PDF) »
Gdańsk8 maja 2015 r.2724zobacz program (PDF) »
Łódź29 maja 2015 r.1932zobacz program (PDF) »
Toruń26 października 2015 r.2216zobacz program (PDF) »
Katowice30 listopada 2015 r.2228zobacz program (PDF) »
Kraków4 grudnia 2015 r.924zobacz program (PDF) »
Lublin6 kwietnia 20163115zobacz program (PDF) »
Razem158176

Organizatorami debat, oprócz Fundacji Praesterno, są: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomani, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oraz regionalne instytucje samorządowe.

Skip to content