Kategoria: Praca z młodzieżą

subkategoria „Warsztatu profilaktyka” –

Szkoła obywatelska – cz. II

Druga część artykułu o Hipolicie Carnocie, jednym z czołowych reformatorów oświaty z okresu Wiosny Ludów we Francjii. Postępowy charakter zamysłu Carnota polegał na tym, by umożliwić najzdolniejszym absolwentom szkół elementarnych dalszą naukę w szkołach...

Szkoła obywatelska – cz. I

W latach 1848–1849 szereg krajów europejskich ogarnęło wrzenie rewolucyjne, które przeszło do historii jako Wiosna Ludów. We Francji, w wyniku rewolucji lutowej obalono monarchię i powołano rząd tymczasowy. Wśród znaczących reform tego okresu warto...

Skip to content