Kategoria: czytelnia

Działania z zakresu redukcja szkód w Europie

W jednym z ostatnich numerów Remedium zaprezentowałem dane dotyczące zgonów z powodu narkotyków. Do działań mających na celu przeciwdziałanie zgonom z powodu używania substancji psychoaktywnych zalicza się programy redukcji szkód. W niniejszym numerze przedstawię...

W szponach smartfona

Rozmowa z drem Maciejem Dębskim – adiunktem w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, zatrudnionym w Zakładzie Socjologii Stosowanej, badaczem problemów społecznych, autorem i współautorem wielu publikacji naukowych dotyczących wykluczenia społecznego: bezdomności, przemocy...

Serwis Informacyjny Narkomania

Serwis Informacyjny NARKOMANIA (SIN) jest fachowym kwartalnikiem o tematyce związanej z problematyką uzależnień chemicznych i niechemicznych, profilaktyką, lecznictwem oraz epidemiologią. do pobrania: ostatnie numery Serwisu ⇒ NR 1 2014 ⇒ NR 2 2014 ⇒...

Skip to content