Kategoria: Ludzie, programy, akcje

W WADOWICACH O PROFILAKTYCE

Organizatorzy konferencji „Systemowość działań profilaktycznych i wychowawczych jako odpowiedź na zachowania problemowe uczniów”, która odbyła się w dniach 8 – 9 marca 2016 w Urzędzie Miejskim w Wadowicach zapowiadali, że będzie ona inna niż...

MAM W SOBIE BUNTOWNIKA

Rozmowa z Dawidem Droździkowskim – psychologiem, nauczycielem, socjoterapeutą, członkiem Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wadowicach oraz Pełnomocnikiem Burmistrza Wadowic ds. Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, współtwórcą i partnerem...

W szponach smartfona

Rozmowa z drem Maciejem Dębskim – adiunktem w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, zatrudnionym w Zakładzie Socjologii Stosowanej, badaczem problemów społecznych, autorem i współautorem wielu publikacji naukowych dotyczących wykluczenia społecznego: bezdomności, przemocy...

Profilaktyka na wuefie

Rozmowa z Rafałem Kubackim – znanym judoką, wielokrotnym medalistą, trzykrotnym mistrzem świata, olimpijczykiem, nauczycielem akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Rafał Kubacki jest gorącym zwolennikiem wykorzystania sportu w resocjalizacji młodzieży trudnej. Doktoryzował się...

Wartość społecznego zaangażowania

Rozmowa z prof. Iwoną Niewiadomską – Kierownikiem Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej w Instytucie psychologii KUL od 2008 roku, Kierownikiem Zakładu Psychologii Sądowej i Penitencjarnej w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ w latach 2009-2011, autorką licznych projektów...

W zgodzie ze sobą

Rozmowa z Robertem Burdalskim – pedagogiem, specjalistą z zakresu organizacji pomocy społecznej, realizatorem programów profilaktycznych, prezesem Stowarzyszenia NOE, dyrektorem Domu Pomocy Społecznej Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Szyldaku koło Olsztyna. W małych gminach ciężko...

W poszukiwaniu ojca

Rozmowa z Januszem Sukiennikiem – specjalistą ds. projektów społecznych w Caritas Polska, autorem programu wychodzenia z bezdomności i uzależnień „Damy radę!”. Jak prowadzić trzeźwe życie po terapii? Jak nie wrócić do nałogu? Do każdego...

Siła Dialogu Motywującego

Rozmowa z Robertem Rejniakiem, specjalistą psychoterapii uzależnień, pedagogiem, ekspertem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy Ministerstwie Zdrowia, od 1995 roku kierującym oddziałem Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy, a od 2002 roku wiceprezesem Zarządu...

Skip to content