Kategoria: czytelnia

Studenci o „Letniej szkole profilaktyki uzależnień behawioralnych” – cz. II

Poniżej kontynuuję prezentację rezultatów jakościowych i ilościowych badań ewaluacyjnych programu „Rozumiem – letnia szkoła profilaktyki w zakresie uzależnień behawioralnych”. W tej części zaprezentuję wyniki dotyczące subiektywnych ewaluacji użyteczności projektu. Oddziaływaniami zostali objęci studenci warszawskich...

Studenci o „Letniej szkole profilaktyki uzależnień behawioralnych” – cz. I

Przedstawiamy wybrane wyniki jakościowych i ilościowych badań ewaluacyjnych pierwszej edycji programu „Rozumiem – letnia szkoła profilaktyki w zakresie uzależnień behawioralnych”, adresowanego do studentów medycyny oraz innych kierunków mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Podstawowym celem...

Szkoła obywatelska – cz. II

Druga część artykułu o Hipolicie Carnocie, jednym z czołowych reformatorów oświaty z okresu Wiosny Ludów we Francjii. Postępowy charakter zamysłu Carnota polegał na tym, by umożliwić najzdolniejszym absolwentom szkół elementarnych dalszą naukę w szkołach...

Szkoła obywatelska – cz. I

W latach 1848–1849 szereg krajów europejskich ogarnęło wrzenie rewolucyjne, które przeszło do historii jako Wiosna Ludów. We Francji, w wyniku rewolucji lutowej obalono monarchię i powołano rząd tymczasowy. Wśród znaczących reform tego okresu warto...

Skip to content