Tag: Krzysztof Ostaszewski

Teoria profilaktyki

Teoria profilaktyki Sesja dotyczy przede wszystkim podstaw teoretycznych profilaktyki. Krzysztof Ostaszewski przybliża współczesne koncepcje psychologiczno-pedagogiczne funkcjonujące w świecie nauki oraz ich źródła. Dotyczą one m.in. rodzajów niepożądanych zachowań, sposobów reagowania na nie, czynników chroniących...

III – Podstawy profilaktyki

Czynniki ryzyka i czynniki chroniące W wykładzie przedstawiona jest istota tzw. podejścia populacyjnego do profilaktyki. Podstawa tego podejścia to skoncentrowanie działań na czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących, czyli tych zwiększających niebezpieczeństwo rozwinięcia problemu u...

II – Profilaktyka oparta na wiedzy.

Koncepcje powstawania niepożądanych zachowań Wykład jest kontynuacją ustalania porządku terminologicznego z poprzedniej części. Zostały w nim omówione m.in. typologie zachowań powstałe na bazie różnych perspektyw teoretycznych oraz przyczyny rozwijania się zachowań niepożądanych, problemowych, ryzykownych…...

I – Czym jest profilaktyka

W tej części kursu omawiane są kwestie związane z definicją profilaktyki. Czy we współczesnych podejściach psychologicznych wyodrębnia się profilaktykę uzależnień? Jakie problemy wiążą się z substancjami psychoaktywnymi, a jakie powstają z innych przyczyn i...