I – Czym jest profilaktyka

W tej części kursu omawiane są kwestie związane z definicją profilaktyki. Czy we współczesnych podejściach psychologicznych wyodrębnia się profilaktykę uzależnień? Jakie problemy wiążą się z substancjami psychoaktywnymi, a jakie powstają z innych przyczyn i co powinno być celem działań profilaktycznych…