Kategoria: seminarium prezentacje

Jak tworzyć szkolenie

Doświadczenia Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z procesu tworzenia systemu szkoleń terapeutów – BOGUSŁAWA BUKOWSKA – Postaram się pokazać sposób, w jaki dochodziliśmy do określenia podstawowych zasad – w tym zasad organizacyjnych –...

Jakiej profilaktyki dotyczy PROFNET?

Czym jest profesjonalna profilaktyka – TOMASZ KOWALEWICZ – Wśród działań finansowanych w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych można wyróżnić trzy obszary: profesjonalne programy profilaktyczne, programy nieprofesjonalne inne działania. Przez profesjonalne programy...

Skip to content