SPECYFIKA PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ REALIZOWANEJ W SZKOLE

ANNA BORKOWSKA, DOROTA MACANDER

seminarium podstawa programowa - specyfika profilaktyki w szkoleMówiąc o profilaktyce uzależnień, czy zachowań ryzykownych w ogóle, chciałybyśmy zwrócić uwagę na ekologiczny model rozwoju zachowań, który traktuje jednostkę jako element całości środowiska. Jednostka ma wpływ na to, co dzieje się w otoczeniu, a otoczenie wpływa na to, co pojawia się w zachowaniach jednostki. Warto pamiętać o takim spojrzeniu na różne niewłaściwe zachowania młodzieży.

W każdym podsystemie otoczenia, czy środowiska, pojawiają się czynniki chroniące i czynniki ryzyka. Przygotowując program profilaktyki uzależnień, czy ryzykownych zachowań, warto brać pod uwagę te wszystkie podsystemy, czyli myśleć o tym, jak modyfikować niewłaściwe zachowania młodego człowieka, jak wspierać rodzinę w tym, aby te zachowania były właściwe, jak pomagać całej społeczności lokalnej – tutaj mówimy o szkole, ale też o pozostałym podsystemie, którym jest szerzej pojęte środowisko.

Im bliższy jednostce krąg tym większa siła oddziaływania, większy wpływ czynników hamujących i czynników ryzyka.


Główne cele profilaktyki

Wracając do samej koncepcji ekologicznej, chcemy tutaj zwrócić uwagę na trzy główne cele profilaktyki szkolnej.
seminarium podstawa programowa - specyfika profilaktyki w szkole

Trzeba ograniczać czynniki ryzyka, które mogą zaburzać prawidłowy rozwój dziecka,
jednocześnie wzmacniać czynniki chroniące, sprzyjające prawidłowemu rozwojowi i zdrowiu,
cały czas pamiętać o podmiocie oddziaływań, czyliwspierać dziecko w samodzielnym radzeniu sobie z zagrożeniami, w rozwiązywaniu konfliktów, w radzeniu sobie w sytuacjach, kiedy jest na coś namawiane, czego zresztą wiele programów profilaktycznych uczy.


Obowiązujące przepisy
Strony: 1 2 3 4
Skip to content