Otagowano: ELEARNING

Profilaktyka a wychowanie

Co to jest wychowanie i jakie są jego zadania? Wykład zawiera krótką definicję wychowania oraz omówienie jego części składowych i celów. Następnie przedstawione są różnice oraz elementy wspólne wychowania i profilaktyki oraz podstawy teoretyczne...

Program profilaktyki w szkole

Program profilaktyki szkolnej realizowany jest obowiązkowo przez placówki oświatowe, nie jest to jednak konkretny program profilaktyczny, a zespół działań, których cele określają przepisy. W wykładzie zaprezentowane są szczegółowe informacje nt. Programu profilaktyki oraz form...

Diagnoza problemu

Wybrane metody i techniki gromadzenia danych w szkołach Realizacja Programu profilaktyki w szkołach wymaga przeprowadzenia corocznej diagnozy problemów i potrzeb w danej placówce. Aby diagnoza taka była w pełni wartościowa, powinna być nakierowana na...

Skip to content