Tag: ELEARNING

Skuteczne programy profilaktyczne

Skuteczne programy profilaktyczne Osią dla tej sesji jest System rekomendacji programów profilaktycznych, przedstawiony w pierwszym wykładzie. System ma na celu promowanie standardów profilaktyki oraz upowszechnianie sprawdzonych programów, które decydenci na szczeblu samorządów lokalnych, czy...

Szkoła i profilaktyka

Szkoła i profilaktyka Sesja poświęcona jest zagadnieniom związanym z działaniami profilaktycznymi na terenie szkoły. Anna Borkowska omawia m.in. kwestie dotyczące realizacji obowiązkowego Programu Profilaktyki oraz przepisy prawa i procedury obowiązujące w szkołach – dotyczące...

Profilaktyka a wychowanie

Co to jest wychowanie i jakie są jego zadania? Wykład zawiera krótką definicję wychowania oraz omówienie jego części składowych i celów. Następnie przedstawione są różnice oraz elementy wspólne wychowania i profilaktyki oraz podstawy teoretyczne...

Program profilaktyki w szkole

Program profilaktyki szkolnej realizowany jest obowiązkowo przez placówki oświatowe, nie jest to jednak konkretny program profilaktyczny, a zespół działań, których cele określają przepisy. W wykładzie zaprezentowane są szczegółowe informacje nt. Programu profilaktyki oraz form...

Diagnoza problemu

Wybrane metody i techniki gromadzenia danych w szkołach Realizacja Programu profilaktyki w szkołach wymaga przeprowadzenia corocznej diagnozy problemów i potrzeb w danej placówce. Aby diagnoza taka była w pełni wartościowa, powinna być nakierowana na...

Substancje psychoaktywne: prawo – polityka – leczenie

Substancje psychoaktywne: prawo – polityka – leczenie W TEJ SESJI kwestie substancji psychoaktywnych, uzależnień oraz lecznictwa i zapobiegania narkomanii są traktowane od strony systemowej. Sesja obejmuje m.in. znajomość najważniejszych przepisów i instytucji w Polsce,...