III – Przykłady bezpośrednich interwencji

Streetworking i partyworking to przykłady działań profilaktycznych prowadzonych poza instytucjami i bez ustrukturyzowanych programów. Wykład omawia specyfikę oraz zasady organizacji takich działań i ich formy.

Wykład trwa 18 min.

  Prezentacja do wykładu: