Materiały dodatkowe – Skuteczne programy profialktyczne

PUBLIKACJA

Rekomendowane programy profilaktyki uzależnień


LINKI ZEWNĘTRZNE

STRONY ANGLOJĘZYCZNE

PORTAL DOBRYCH PRAKTYK EMCDDA
Anglojęzyczny portal Europejskiego centrum monitorowania narkotyków i narkomanii (emcdda) gromadzący materiały i narzędzia przydatne dla wdrażania dobrych praktyk w profilaktyce i prowadzenia ewaluacji.
Na stonach m.in.

EURONET – europejska sieć profilaktyki uzależnień


STRONY W JĘZYKU POLSKIM

Baza programów rekomendowanych KBPN to baza jednej z jednostek prowadzących System progrmów rekomendowanych.
Na stronach biura znajdują się wszystkie informacje nt. procedury uzyskania rekomendacji. Do pobrania jest również Broszura nt. Standardów jakości programów profilaktycznych

Bank Programów Profilaktycznych ORE jest częścią Wydziału wychowania i profilaktyki ORE, gdzie oprócz programów z polskiego systemu rekomendacji znajdują się materiały do zajęć, baza programów własnych WWP, informacje o szkoleniach i in.

STRONY PROGRAMÓW

FreD goes net

Program wzmacniania rodziny

Przyjaciele Zippiego


MATERIAŁY W CZYTELNI:

Loading...

Skip to content