Kategoria: Teoria profilaktyki

Szkoła dla rodziców i wychowawców – cz. VII: Wyjątkowe rodzicielstwo

Przedstawiamy scenariusze warsztatów dla rodzin dzieci z niepełnosprawnością, realizowanych w ramach programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” 1). Uczestnicy i organizacja warsztatów Warsztaty przeznaczone są dla rodziców, opiekunów i wychowawców dzieci niepełnosprawnych. Inicjatorką warsztatów...

Formułowanie wskaźników, dobór działań oraz ewaluacja programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego

Artykuł jest pierwszym z cyklu tekstów prezentujących fragmenty „Przewodnika metodycznego po programach promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki” wydanego w 2010 r. przez Fundację ETOH. Poniżej prezentuję: podstawowe zasady tworzenia wskaźników realizacji działań i osiągania...

„Przewodnik metodyczny po programach promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki”

Wydany przez Fundację ETOH przewodnik adresowany jest przede wszystkim do profesjonalistów zajmujących się promocją zdrowia i profilaktyką oraz do osób decydujących na szczeblu lokalnym o gminnych czy szkolnych programach profilaktycznych. Prezentuje teoretyczne podstawy projektowania...

Skip to content