Kategoria: Ewaluacja programów profilaktycznych

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna dla mieszkańców Warszawy w świetle ewaluacji – cz. I

Niniejszy artykuł jest pierwszą częścią prezentacji wyników wstępnych badań ewaluacyjnych zadania „Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego”, realizowanego w latach 2009-2012 przez Urząd m. st. Warszawy. Prezentowane zadanie prowadzono w dwóch zasadniczych obszarach:...

Program Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej Fundacji Praesterno

Przedstawiamy założenia, charakterystykę uczestników i realizatorów oraz wyniki ewaluacji Programu Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej realizowanego przez Fundację Praesterno. Opis i założenia programu Podstawą działań skierowanych do młodzieży w ramach PPMPS1) jest koncepcja kryzysu związanego...

Szkoła dla rodziców i wychowawców – cz. VII: Wyjątkowe rodzicielstwo

Przedstawiamy scenariusze warsztatów dla rodzin dzieci z niepełnosprawnością, realizowanych w ramach programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” 1). Uczestnicy i organizacja warsztatów Warsztaty przeznaczone są dla rodziców, opiekunów i wychowawców dzieci niepełnosprawnych. Inicjatorką warsztatów...

Szkoła dla rodziców i wychowawców – cz. II

W niniejszym artykule przedstawiamy organizację i realizację zajęć w programie „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. „Szkoła” jest projektem ogólnopolskim o charakterze kaskadowym. Jej struktura1) obejmuje liderów – wojewódzkich koordynatorów, realizatorów projektu oraz uczestników. Ogólnopolską...

Skip to content