Teoria profilaktyki

Teoria profilaktyki

Sesja dotyczy przede wszystkim podstaw teoretycznych profilaktyki. Krzysztof Ostaszewski przybliża współczesne koncepcje psychologiczno-pedagogiczne funkcjonujące w świecie nauki oraz ich źródła. Dotyczą one m.in. rodzajów niepożądanych zachowań, sposobów reagowania na nie, czynników chroniących i zwiększających ryzyko rozwinięcia się problemu. Omawiane są również stosowane na świecie („skuteczne i nieskuteczne”) strategie profilaktyczne oraz to, jak stworzyć własny program przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy.
Oprócz definicji, w części tej uporządkowane zostały inne kwestie terminologiczne, co wiąże się z umiejscowieniem profilaktyki w szerszym kontekście zdrowia publicznego i edukacji.
  Dr KRZYSZTOF OSTASZEWSKI jest autorem pracy poświęconej profilaktyce pt. Zachowania ryzykowne młodzieży w perspektywie mechanizmów resilience.
Współautor adaptacji kilku programów, tłumacz i autor publikacji naukowych nt. profilaktyki. Związany z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie jest m.in. kierownikiem Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M”.
Specjalista ds. ewaluacji programów profilaktycznych.
 

Wykłady wchodzące w skład tego kursu:

Dłuższe wykłady podzielone są na części

Prezentacje do pobrania (pdf)
Prezentacje wyświetlane są przy wykładach

Skip to content