Co profilaktyk powinien wiedzieć o ewaluacji programów profilaktycznych

PODSTAWY WIEDZY DLA DECYDENTÓW

Osoby decyzyjne w sprawie np. zakupu programu dla szkół, powinny być w stanie ocenić takie jego elementy, jak:
seminarium inauguracyjne - ewaluacja programów profilaktycznych

 • Założenia teoretyczne
 • Sposób realizacji i jego adekwatność do tych założeń i celów, jakie w programie postawiono
 • Skuteczność, czyli wyniki ewaluacji oraz, czy została poprawnie przeprowadzona
 • Adekwatność programu do potrzeb środowiska, do którego miałby trafić
 • czy oczekiwane efekty są zgodne z potrzebami społeczności
 • czy istnieją środki potrzebne do realizacji programu, co dotyczy np. odpowiednio przygotowanej kadry
 • Koszty realizacji – dopiero na końcu, jako ostatni element


Podsumowując

Zakres wiedzy niezbędnej „profilaktykowi” zależy od tego, czy jest jego autorem, realizatorem, czy decydentem.
seminarium inauguracyjne - ewaluacja programów profilaktycznych

Minimum wiedzy dla każdego „profilaktyka” to to, co niezbędne do konstruktywnego udziału w ewaluacji, czyli żeby mógł być pełnowartościowym współautorem ewaluacji partycypacyjnej, prowadzonej z udziałem specjalisty znającego się na metodologii badań społecznych.

Niezbędne minimum w tym zakresie to wiedza co to jest profilaktyka i czemu służy oraz wiedza nt. etyki badań ewaluacyjnych, czyli świadomość że nie każde zebranie informacji w dowolnym momencie i zapisanie ich w dowolnej formie jest ewaluacją.

Autorom programów potrzebna jest szersza wiedza na temat metodologii badań ewaluacyjnych – nie tylko po to, aby wspomagać zewnętrznego ewaluatora w zbieraniu informacji, ale wspólnie z nim ustalać cele ewaluacji, kryteria sukcesu, zakres ewaluacji itd.
seminarium inauguracyjne - ewaluacja programów profilaktycznych

Na koniec raz jeszcze zaznaczę, że samodzielne przeprowadzenie badań ewaluacyjnych dających podstawy do upowszechniania programu wymaga przygotowania naukowego, i nawet kilkudziesięciogodzinny program szkoleniowy nie wystarczy aby tę wiedzę nadrobić.

Autorzy i sponsorzy programów profilaktyczny nie posiadający takiego przygotowania powinni:

 • Znać wady i zalety różnych schematów badawczych
 • Znać zakres wiedzy jaki można uzyskać różnymi metodami zbierania danych
 • Potrafić ułożyć sobie współpracę z wykwalifikowanymi badaczami, np. jasno komunikować, czego chcą dowiedzieć się o swoim programie i jakich informacji potrzebują, żeby go ulepszyć
 • Powinni też poszerzać swoją wiedzę o ewaluacji, najlepiej przez czynny udział w badaniach ewaluacyjnych.

Praktyka jest tutaj też bardzo ważna.

seminarium inauguracyjne - ewaluacja programów profilaktycznych

Strony: 1 2 3 4