Co profilaktyk powinien wiedzieć o ewaluacji programów profilaktycznych

seminarium inauguracyjne - ewaluacja programów profilaktycznych

ZASADY ETYCZNE prowadzenia badań ewaluacyjnych.

Te podstawowe zasady etyczne odnoszą się głównie do rzetelności i jakości.
Przede wszystkim badanie powinno być prowadzone w oparciu o wcześniej opracowany i zaplanowany, precyzyjnie opisany protokół.
Oprócz tego, prowadzący ewaluację powinien być:

  • krytyczny wobec swoich działań, co oznacza bycie wiarygodnym wobec siebie i innych
  • obiektywny i bezstronny oraz niezależny od wpływów zewnętrznych
  • otwarty i przejrzysty w tym co robi – stąd też zasada, że należy prezentować nawet niekorzystne wyniki, nie robi się ewaluacji ”do szuflady”
  • odpowiedzialny, zwłaszcza wobec uczestników badań
  • rzetelny  również w prezentowaniu dokonań innych osób, nie przypisywać sobie cudzych osiągnięć
  • odważny na tyle, by umieć przeciwstawić się utartym poglądom

Powinien też troszczyć się o następców, czyli głosić zasady, którymi się posługujemy.

Podsumowując, jest to wiedza o ewaluacji dla wszystkich, czyli: co to jest ewaluacja, jak należy ją prowadzić, jakie są jej zasady oraz miejsce w procesie profilaktycznym.


Teraz coś o wiedzy metodologicznej:

seminarium inauguracyjne - ewaluacja programów profilaktycznych

Osoba realizująca program powinna wiedzieć, dlaczego prowadzi jakieś działania i jak one się odnoszą do całości programu, innymi słowy – po co to robi i dlaczego to jest ważne.
Prezentowany tutaj model logiczny programu jest przykładem stosowanym na szkoleniach.
Pokazuje on, że jest obszar podstaw teoretycznych i empirycznych oraz oddzielny obszar, w którym program jest realizowany.
Następnie, że z celami programu łączą się wskaźniki osiągnięcia tych celów, czyli wskaźniki ewaluacyjne.
Wszystkie działania muszą odpowiadać celowi, tzn. nie mogą być wymyślane niezależnie od celów.
To jest wiedza dla każdego.

seminarium inauguracyjne - ewaluacja programów profilaktycznych

Natomiast w przypadku osób, które opracowują program, ważne jest aby przede wszystkim porzucić sposób myślenia, który obecnie jest typowy dla większości działań, czyli „najpierw coś robimy, a później patrzymy, co z tego wyszło”.
Jeżeli chcemy zająć się opracowywaniem programu, trzeba zacząć od końca, czyli od ustalenia jaki jest cel ostateczny, a następnie określić, co zrobić aby ten cel osiągnąć.
To na pewno powinien wiedzieć autor programu profilaktycznego.


Stąd wynikają podstawowe pytania:
  • Jaki jest cel ewaluacji?
  • Jakie będą kryteria sukcesu programu?
  • Jak zebrać dane ewaluacyjne?
  • Jak przeanalizować zebrane dane?

seminarium inauguracyjne - ewaluacja programów profilaktycznych
Odpowiedzi na te pytania nie są proste w przypadku układania programu szkolenia.

Strony: 1 2 3 4