<span style="color:#437fa4">ZGŁOŚ CHĘĆ UCZESTNICTWA W PROGRAMIE</span>

W programie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, które:

  • przeznaczyły na profilaktykę uzależnień w minionym roku co najmniej 15 tys. zł bądź 30 proc. rocznego budżetu,
  • lub dla których prowadzenie profilaktyki uzależnień jest wyłącznym obszarem działania.

Udział w programie Profnet jest bezpłatny dzięki współfinansowaniu z Funduszy EOG, w ramach programu Obywatele dla Demokracji oraz z funduszy własnych Fundacji Praesterno.

Aby skorzystać z form wsparcia proponowanych w programie Profnet, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (link poniżej).

[column size=”one-fourth”]

Przejdź do

FORMULARZA
ZGŁOSZENIOWEGO

[/column]

[column size=”one-fourth”]

FORMY WSPARCIA:

[/column]

[column size=”one-fourth”]

REGULAMIN:
Skip to content