Rekomendowane programy profilaktyki uzależnień

Publikacja prezentuje 16 programów znajdujących się w Bazie programów rekomendowanych powołanej przez cztery instytucje: Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Psychiatrii i Neurologii i Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (System rekomendacji➞).
Prezentowane programy poddane zostały ocenie Zespołu ds. oceny i rekomendacji programów działającym przy KBPN i uzyskały rekomendację na jednym z trzech poziomów jakości: Poziom 1 − Program obiecujący, Poziom 2 − Dobra praktyka, lub Poziom 3 − Program modelowy.

Publikacja powstała w ramach realizacji programu PROFNET.

Skip to content