Kategoria: regulaminy

Regulamin Prac Komitetu Sterującego

przyjęty przez Partnerów realizujących projekt systemowy „PROFNET. Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących profilaktykę uzależnień” na posiedzeniu Komitetu w dniu 15 kwietnia 2014 r. w Warszawie. § 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa organizację i zasady...

Skip to content