Zmiany w przepisach prawnych od 2016 r.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie:

Zmiany w przepisach prawnych, które weszły w życie w 2015 lub zaczną obowiązywać w 2016 r.

Prowadząca: Julia Kluczyńska, prawniczka. Ukończyła Uniwersytet Warszawski, Środkowoeuropejski Uniwersytet w Budapeszcie (CEU), a obecnie pracuje nad pracą doktorską w Szkole Głównej Handlowej. Specjalizuje się w regulacjach prawnych związanych z organizacjami pozarządowymi. Doradzała ponad 150 organizacjom pozarządowym z całej Polski.

Uczestnicy: organizacje pozarządowe realizujące profilaktykę uzależnień

Miejsca:

Opole:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14
pawilon Ostrówek, sala im. Znaku Rodła
Czas: 16 kwietnia 2016 r. (sobota), w godz. 10.00–16.15

Wrocław:

Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Litomska 10, 53-641 Wrocław
Czas: 27 kwietnia 2016 r. (środa), w godz. 10.00–16.15

Program szkolenia:

godziny program
10.00–10.20 Przedstawienie się prowadzącej i uczestników, omówienie planu szkolenia i ustalenie zasad pracy
10.20-11.30
w tym:
Ochrona danych osobowych, w tym: przypomnienie podstaw prawnych, kwestia zgód, rejestracji zbiorów, powoływania administratora bezpieczeństwa informacji, wymagane dokumenty; dane wrażliwe
10.20-10.50 Omówienie tematu w formie wykładu i prezentacji
10.50-11.30 Praca indywidualna pod kątem własnej organizacji (co należy zmienić?), dyskusja w grupach (jak przygotować się do zmian i w jakim tempie?) i prezentacja wniosków na forum całej grupy. Dyskusja.
11.30-11.50 Przerwa kawowa
11.50-12.50 Składki ZUS od umów zlecenie od 1.01.2016 roku oraz ryzyka prawne i finansowe w tym zakresie dla zleceniobiorców i zleceniodawców
12.50-13.20 Uwarunkowanie prawne funkcjonowania lokali, w których jest prowadzona działalność statutowa przez organizacje pozarządowe
13.20-14.00 Przerwa kanapkowa
14.00-16.00
w tym:
Działalność pożytku publicznego i zmiany dotyczące stowarzyszeń
14.00-15.00 Omówienie tematu w formie wykładu i prezentacji
Dyskusja wokół konkretnych zagadnień w tym pozyskiwania 1% i sprzedaży rzeczy darowanych i zatrudnia osób prowadzących działalność gospodarczą
15.00-16.15 Ćwiczenie podsumowujące – indywidualna praca nad kompleksowym planem zmian we własnej organizacji (plan działań i wstępny harmonogram)
Omówienie ćwiczenia, odpowiedzi na pytania uczestników i podsumowanie szkolenia przez prowadzącą

Rejestracja od godziny 9.30.

Jak zapisać się na seminarium

Seminarium jest realizowane w ramach programu „PROFNET. Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących profilaktykę uzależnień”. Uczestnictwo jest bezpłatne, natomiast zgłosić można tylko organizację, która przystąpiła do programu PROFNET – w celu przystąpienia do programu prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.
Poza załącznikami obowiązkowymi (elektroniczna wersja statutu organizacji i KRS) prosimy o dołączenie w polu „Inne” pliku z danymi osobowymi (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail) osoby/osób zgłaszanych do uczestnictwa w seminarium.

Formularz dla organizacji już uczestniczących w programie Profnet:

    Imię i nazwisko uczestnika (wymagane)

    Nazwa organizacji (wymagane)

    Adres e-mail (wymagane)

    Miejsce (Opole/Wrocław)

    Skip to content