Webinarium Jak opisać ewaluację programu zgłaszanego w otwartym konkursie ofert

Witamy na stronie webinarium: Jak opisać ewaluację programu zgłaszanego w otwartym konkursie ofert KBPN. Zapraszamy do obejrzenia retransmisji

ZOBACZ RETRANSMISJĘ →

Prezentacje do pobrania:

➽ Anna Radomska, KBPN: WYMAGANIA KONKURSU I NAJCZĘSTSZE BŁĘDY W OFERTACH
➽ dr Krzysztof Ostaszewski, IPiN: PLAN EWALUACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

Pytania zadane na czacie podczas webinarium

  Odpowiedzi na pytania od 54. minuty transmisji

 • Kaja M.: Czy ewaluacja wyników może być przeprowadzona na podstawie obserwacji uczestników? Nie wszystko da się zmierzyć za pomocą pytań skierowanych do uczestników.
 • Karolina R.: W jaki sposób uzasadnić w celach, że działania będą skuteczne?
 • Krzysztof G.: Przykład: program jest realizowany przez cały rok. Kiedy powinno się przeprowadzić ewaluacje? Intuicja mi mówi, że pod koniec roku, ale rezultaty mogą pojawić się w połowie roku i zaniknąć pod koniec roku.
 • BEATA S.: Byłabym zdania, że odwrotnie. Zawsze uczono mnie, że twarde to te łatwo policzalne, podczas gdy miękkie odnoszą się do kwestii „Miękkich”, jak wzrost umiejętności, nabycie świadomości, zmiana postaw…
 • Aleksandra J.: czy brak opisu ewaluacji powoduje odrzucenie wniosku czy obniżenie punktacji ( jeśli to drugie, to o ile punktów)?
 • Beata C.: Ale aby zmierzyć zmianę, lub wzrost trzeba mieć wiedze o tym jak było. Wiec pomiaru dokonujemy przed programem i po ?
 • Marek G.: W jaki sposób zbierać dane dot. zmiany postaw, zachowań itd. (kryteria twarde) nie korzystając z subiektywnego odczucia beneficjentów (ankieta)?
 • Marek G.: Czy konieczne jest określanie procentowe rezultatów, np. 30% uczestników programu powstrzymało się od używania substancji psychoaktywnych?
 • BEATA S.: czy można w budżecie zapisać koszt pracy nad ewaluacją?
 • DOROTA G.: Beata – wydaje mi się ze w opisach projektów zawsze jest to ujęte i w taryfikatorze …
 • BEATA S.: a skąd!
 • DOROTA G.: ewaluacja to koszt merytoryczny najprawdopodobniej
 • Małgorzata P.: Czy ewaluacja nie jest czasem wrzucana w koszta merytoryczne?
 • Beata C.: Właśnie tez mi się tak wydaje, ale pewna nie jest, wiec jest merytoryczna czy nie ?
 • DOROTA G.: Beata – w innym projekcie w KBPN miałam jako merytoryczny
 • Weronika R.: W taryfikatorze w ogłoszeniu konkursu koszty ewaluacji wpisane są w koordynację programu
 • BEATA S.: Nieprawda! W taryfikatorze w koordynacji jest NADZÓR nad ewaluacją, a nie ewaluacja!
 • Krzysztof G.: z tego co pamiętam w taryfikatorze jest odrębna pozycja ewaluacja
 • Małgorzata P.: w takim razie pytanie, czy możemy ewaluację wpisać jako osobne działanie?
 • BEATA S.: W taryfikatorze nie ma. Na pewno. Myślę, że pozycję taką można umieścić w budżecie. Tylko czy niestety nie okaże się, że trzeba je umieszczać kosztem działań?
 • Beata S.: Ile punktów można dostać za dobrze opisaną ewaluację?
 • BEATA S.: zarówno analiza ilościowa jak i jakościowa (zwłaszcza ta) jest kosztowna w czasie. Zatem kto i kiedy ma to robić?
 • Katarzyna H.: Czy wystarczy zaproponować we wniosku na konkurs tylko ewaluację procesu, czy musi być też ewaluacja wniosków ?
 • Aleksandra J.: W ogłoszeniu o „Warunkach finansowych udzielania dotacji” ograniczono koszty rzeczowe i koszty obsługi do 25% wnioskowanej dotacji. A jaki procent wnioskowanej dotacji ( lub całkowitego kosztu zadania) można przeznaczyć na ewaluację
 • Agnieszka U.: Czy jest możliwość składania w konkursie niezależnego wniosku wyłącznie na ewaluację programu?
 • DOROTA G.: Po jakim czasie „zbadać” zmianę postaw? …. to dość trudne wydaje się …
 • BEATA S.: Badanie zmiany postaw lub zachowań, tak by były prawdziwe, jest bardzo trudne.
 • Magda R.: Czy można planować we wniosku koszty ewaluacji odroczonej – prowadzonej np. 3 miesiące po zakończeniu programu? Czy rozliczenie programu będzie musiało być także przesunięte o te 3 miesiące?
 • Marek G.: W jaki sposób badać zmiany w zakresie zachowań, postaw, przekonań czyli kryteriów twardszych, jeśli nie poprzez ankietowe badanie subiektywnych odczuć beneficjentów programu?
 • Krzysztof G.: Dokładnie postawy mogą się w ciągu roku kilka razy zmienić…
 • Krzysztof G.: Ponadto na postawy wpływ ma wiele czynników, realizacja programu jest tylko jednym czynnikiem, innym są np. zmiana środowiska.
 • Magda R.: Czy możliwe jest zewaluowanie programu wyłącznie na podstawie dokumentacji (np. dane na temat wieku beneficjentów – czy spełniają kryteria wiekowe, listy obecności na zajęciach, porównanie terminów zajęć z harmonogramem itp.)? Czy będzie to jedynie ewaluacja procesu i nie będzie wystarczające w konkursie Krajowego Biura?
 • MAŁGORZATA L.: Jeżeli oferta dotyczy programu, który jest kontynuowany i ewaluacja zarówno procesu jak i wyniku była przeprowadzana kilkakrotnie, kilka lat wcześniej, czy jest ona nadal konieczna i czy z automatu podnosi wartość składanej oferty?


Skip to content