Uzależnienia behawioralne. Profilaktyka i terapia

Książka szczegółowo charakteryzuje uzależnienia od czynności (m. in. od hazardu, gier online, zakupów, pracy, ćwiczeń fizycznych, opalania się, zdrowego odżywiania) oraz omawia różne podejścia terapeutyczne i strategie profilaktyczne (wraz z przykładami zaadaptowanymi do zaburzeń w poszczególnych obszarach).
Sposób narracji i zakres tematyczny pozwala na traktowanie tej publikacji jako podręcznika przeznaczonego dla profesjonalistów (lekarzy, terapeutów, specjalistów w zakresie profilaktyki) oraz dla studentów kierunków medycznych i społecznych, którzy rozpoczynają pracę z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.
Książka wypełnia lukę w polskim piśmiennictwie na temat uzależnień behawioralnych, umożliwiając poszerzenie wiedzy polskich profesjonalistów-praktyków o doniesienia z najnowszej literatury i badań klinicznych prowadzonych na świecie.

Magdalena Rowicka jest doktorem nauk humanistycznych, adiunktem w Instytucie Psychologii Stosowanej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, psycholożką, badaczką uzależnień behawioralnych i zachowań kompulsywnych, autorką publikacji w zakresie uzależnień behawioralnych, profilaktyki i terapii, współautorką i realizatorką programów szkoleniowych i profilaktycznych.

Skip to content