Prawo, polityka, leczenie – Bogusława Bukowska

Substancje psychoaktywne – prawo, polityka, leczenie

Wykłady Bogusławy Bukowskiej, wicedyrektor Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii

Poniżej linki do nagrań z wykładów

I. Ramy prawne realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkotykowych
⇒ Ramy prawne cz. 1
⇒ Ramy prawne cz. 2

II. Epidemiologia używania substancji psychoaktywnych
⇒ Epidemiologia cz. 1
⇒ Epidemiologia cz. 2

III. Osoba uzależniona od przetworów konopi w systemie lecznictwa odwykowego w Polsce
⇒ Leczenie THC cz. 1
⇒ Leczenie THC cz. 2

IV. Polityki narkotykowe w wybranych krajach
⇒ Polityki narkotykowe

Skip to content