Podstawy teoretyczne zawodu profilaktyka – wykłady dra Krzysztofa Ostaszewskiego

Teoria profilaktyki

Wykłady dr. Krzysztofa Ostaszewskiego wygłoszone podczas pilotażowego programu szkolenia przygotowującego do zawodu profilaktyka uzależnień.

Poniżej linki do nagrań z wykładów

CZĘŚĆ I – Profilaktyka uzależnień
⇒ Profilaktyka uzależnień? Czym jest profilaktyka.

CZĘŚĆ II – Profilaktyka oparta na wiedzy. Koncepcje powstawania niepożądanych zachowań.
⇒ cz. II a – Zachowania problemowe.

⇒ cz. II b – Zachowania ryzykowne.

⇒ cz. II c – Zachowania antyspołeczne

⇒ cz. II d – Zachowania internalizacyjne i eksternalizacyjne.

⤷ Koncepcje zachowań niepożądanych: dyskusja po wykładzie.

CZĘŚĆ III – Podstawy profilaktyki. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące.
⇒ cz. III a – Czynniki ryzyka i czynniki chroniące.

⇒ cz. III b – Czynniki ryzyka i czynniki chroniące – koncepcja „Resilience”.

⇒ cz. III c – Koncepcja „Resilience”.

CZĘŚĆ IV – Tworzenie skutecznych programów profilaktycznych.
⇒ cz. IV a – Co należy przygotować?

⇒ cz. IV b – Skuteczne (i nieskuteczne) strategie profilaktyczne

⇒ cz. IV c – Skuteczne strategie cd. Przykład wyboru strategii.

CZĘŚĆ V – Miejsce profilaktyki uzależnień w ochronie zdrowia
⇒ Miejsce profilaktyki uzależnień w ochronie zdrowia

CZĘŚĆ VI – Pozytywna profilaktyka w szkole naszych marzeń
⇒ Pozytywna profilaktyka w szkole naszych marzeń

Skip to content