Co to jest Podstawa Programowa

W ramach programu Profnet opracowany został pilotażowy program szkoleniowy dla osób chcących profesjonalnie zajmować się profilaktyką, oparty na rekomendowanej podstawie programowej.

Podstawa programowa to minimalny zestaw treści nauczania, które muszą być uwzględnione w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia profilaktyki uzależnień.
Podstawa w pełnym cyklu szkoleniowym obejmuje:

  • zajęcia teoretyczne,
  • zajęcia warsztatowe,
  • trening interpersonalny,
  • staż praktyczny,
  • przygotowanie pracy dyplomowej.

Możliwe jest oferowanie przez różne instytucje różnych programów szkoleniowych uwzględniających rekomendowaną podstawę programową. Realizacja naszego programu i jego ewaluacja pozwoli na dopracowywanie zarówno podstawy programowej, jak i samego programu szkoleniowego.

Skip to content