I – Ramy prawne realizacji zadań publicznych

z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkotykowych

Wykład ten przybliża zasady funkcjonowania systemu zapobiegania uzależnieniom. Przedstawione są jego najważniejsze instytucje oraz regulacje obowiązujące na szczeblu centralnym i samorządowym. W znacznym stopniu uwaga skierowana jest na obowiązujące przepisy i ich ewolucję.

Wykład trwa 22 min.

  Prezentacja do wykładu: