Ewaluacja: seminaria warsztatowe

Metody prowadzenia ewaluacji wewnętrznej

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Zapraszamy Państwa na seminarium warsztatowe przeznaczone dla osób pracujących
w organizacjach prowadzących programy profilaktyczne
i związaną z nimi ewaluację
wewnętrzną własnych działań.

Cel

Warsztaty służą nabyciu umiejętności przeprowadzenia ewaluacji procesu i przygotowania danych dla ewaluacji wyniku.

Szkolenie przygotowuje do zaplanowania i przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej programu profilaktycznego – czyli takiego zakresu ewaluacji programu, jaki jest zazwyczaj wymagany przez instytucje finansujące programy profilaktyczne.
Zakres ewaluacji procesu zgodny jest ze standardami Krajowego Biura ds. Zapobiegania Narkomanii.

Zakres tematyczny

Pobierz podręcznik:

Szkolenie opiera się na koncepcji ewaluacji przedstawionej szczegółowo w podręczniku Ewaluacja krok po kroku – podręcznik ewaluacji programów profilaktycznych.
Prowadzone jest metodą warsztatową.

 1. Idea ewaluacji: Myślenie w kategoriach celów i rezultatów. Ewaluacja jako proces planowania i szacowania pożądanych zmian
 2. Poziomy ewaluacji: Ewaluacja procesu i wyniku
 3. Kroki ewaluacji:
  • Badanie potrzeb – określanie zakresu oczekiwanej zmiany
  • Koncepcja czynników ryzyka i czynników chroniących jako podstawa planowania strategii działań profilaktycznych
  • Logika programu: stawianie celów i planowanie działań
  • Wskaźniki i narzędzia ewaluacji: sposoby mierzenia efektów

Prowadząca

Jagoda Latkowska – edukatorka, psychoterapeutka. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych na Wydziale Pedagogiki UW oraz licznych szkoleń psychologicznych, w tym pięcioletniego kursu psychoterapii prowadzonego przez Zakład Terapii Rodzin w Krakowie.

Zobacz artykuł Jagody Latkowskiej, autorki warsztatów
EWALUACJA NA WARSZTACIE


Od ponad 20 lat zajmuje się edukacją i psychologią praktyczną. Pracowała z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi. Prowadzi psychoterapię indywidualną i rodzinną. Jest superwizorką treningu psychologicznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Specjalizuje się w konstruowaniu i ewaluacji programów edukacyjnych oraz optymalizacji metod uczenia. Prowadzi szkoły trenerskie, projekty rozwojowe dla biznesu i organizacji pozarządowych, oraz superwizję m.in. dla zespołów zajmujących się oddziaływaniami profilaktycznymi.
Autorka podręcznika Ewaluacja krok po kroku – podręcznik ewaluacji programów profilaktycznych.

Najbliższe spotkania:

Lublin – 22 kwietnia 2016 r. (piątek)
Fundacja Praesterno, Oddział w Lublinie
ul. Głęboka 8A, 20-400 Lublin

Wrocław – 23 kwietnia 2016 r. (sobota)
Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Litomska 10, 53-641 Wrocław

Program:

 • 10.00–13.00 zajęcia, część 1
 • 13.00–13.15 przerwa „kanapkowa”
 • 13:15-16:15 zajęcia, część 2

W razie pytań prosimy o kontakt z p. Izą Milczarek:
tel. 22 621 27 98 lub 22 621 28 98
e-mail: iza.milczarek@profnet.org.pl.


Jak zapisać się na seminarium

Seminarium jest realizowane w ramach programu „PROFNET. Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących profilaktykę uzależnień”. Uczestnictwo jest bezpłatne, natomiast zgłosić można tylko organizację, która przystąpiła do programu PROFNET – w celu przystąpienia do programu prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.
Poza załącznikami obowiązkowymi (elektroniczna wersja statutu organizacji i KRS) prosimy o dołączenie w polu „Inne” pliku z danymi osobowymi (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail) osoby/osób zgłaszanych do uczestnictwa w seminarium.

  Zgłoszenie organizacji uczestniczącej w programie Profnet

  Imię i nazwisko uczestnika

  Nazwa organizacji

  Adres e-mail

  Miejsce seminarium (Lublin/Wrocław)

  Skip to content