Serwis Informacyjny Narkomania

Serwis Informacyjny NARKOMANIA (SIN) jest fachowym kwartalnikiem o tematyce związanej z problematyką uzależnień chemicznych i niechemicznych, profilaktyką, lecznictwem oraz epidemiologią.

Funkcjonuje na rynku od prawie 20 lat i jest jednym z kilku naukowych periodyków poświęconych uzależnieniom w Polsce.
Serwis publikuje raporty z badań ogólnopolskich i regionalnych, prowadzonych m.in. przez Instytut Psychiatrii i Neurologii, Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz niezależne instytuty badawcze i organizacje trzeciego sektora.
Istotnymi obszarami tematycznymi Serwisu są profilaktyka, leczenie uzależnień, badania statystyczne oraz problematyka uzależnień na poziomie regionalnym i lokalnym. Od kilku lat ważne miejsce ma również problematyka uzależnień behawioralnych. Na tych polach realizowana jest misja upowszechniania rzetelnej wiedzy i dobrych praktyk.

SIN od 10 lat prowadzony jest przez Fundację PRAESTERNO na zlecenie Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Jego objętość wynosi 48 stron w formacie A4. Nieregularnie publikowane są numery specjalne, zazwyczaj także w angielskiej wersji językowej. Cały nakład rozchodzi się w bezpłatnej subskrypcji, jego odbiorcami są placówki lecznicze i badawcze, jednostki administracji państwowej i samorządowe oraz organizacje pozarządowe.

Skip to content